alkoholizm 

Początki leczenia nałogu alkoholowego
Kiedy tak właściwie zmagasz się z zaburzeniami korzystania z alkoholu – czyli alkoholizmem, masz prawo poczuć, jakby to nie miało kresu. Lecz nie musisz sam cierpieć. Jest dużo dostępnych metod leczenia, które pomogą Tobie w pokonaniu alkoholizmu, żeby wrócić do zdrowego oraz pełnego życia.

prywatne leczenie alkoholizmu

Rozmaite elementy, takie jak:
•    historia medyczna,
•    system wsparcia,
•    motywacja indywidualna

Są w stanie odegrać istotną rolę w sukcesie Twojego powrotu do zdrowia. Leczenie alkoholizmu winno być pilnowane przez skład specjalistów medycznych w zakładzie rehabilitacyjnym. W całym państwie istnieją liczne środowiska leczenia alkoholizmu oraz są obsługiwane przez zawodowców, którzy wspomogą Tobie przejść przez każdy etap procesu powrotu do zdrowia – od odtrucia po życie po odwyku. Pomyśl o nich jako systemie wsparcia przez 24 godziny w tygodniu, który będzie z tobą świętować Twoje sukcesy i współdziałać z Tobą, kiedy będziesz przechodził przez wszystkie wyzwania.

Pamiętaj, że pokonanie alkoholizmu jest długim procesem
Mniej aniżeli jedna druga osób powraca do nałogu po osiągnięciu jednego roku trzeźwości. Ilość ta zmniejsza się do mniej niż 15 procent, do osób jakie wracają po pięciu latach trzeźwości. W dążeniu do największej szansy na długotrwałą trzeźwość po zwieńczeniu leczenia szpitalnego czy też ambulatoryjnego, należy asystować w lokalnych grupach wsparcia i kontynuować doradztwo.

Kiedy jest najbardziej odpowiedni czas na terapię?
Przed zaczęciem kuracji jednostka musi najpierw rozpoznać swój stan oraz posiadać ochotę opuścić alkohol. Czasami jednostka ma prawo uznać, że poradzi sobie z problemem z alkoholem na własną rękę. Innym razem członkowie rodziny bądź przyjaciele są w stanie rozpocząć interwencję alkoholową. Wiąże się to z tym, że bliskie osoby wyrażają trwogi o zbytnie picie alkoholu przez daną figurę. Interwencja wspomaga także zainicjować debatę na temat dostępnych opcji leczenia i wsparcia.

Nie ma godziwego bądź złego czasu na poszukiwanie leczenia. Jeśli jednak nie pozostanie podjęte leczenie, alkoholizm może sprawiać wiele akcesoryjnych kłopotów, takich jak komplikacje zdrowotne, problemy finansowe, trudności z relacjami i zakłócenia zawodowe.